رزومه شرکت پیشرو بالابر فارس

پتروشیمی مارون - منطقه پنج عملیات انتقال گاز- منطقه سه عملیات انتقال گاز

شرکت سهامی پترو شیمی امیر کبیر- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس- شرکت نفت و گاز پارس./

شرکت پارس جنوبی./شرکت مپنا-شرکت کیسون./شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران./ شرکت بازرگانی گاز ایران./

پتروشیمی لرستان.شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران./شرکت زاگرس جنوبی./

شرکت پتروشیمی آریا ساسول./شرکت عملیات غیر صنعتی گاز پازارگاد./

شرکت فولاد مبارکه اصفهان./شرکت فولاد خوزستان./شرکت فولاد هرمزگان./

شرکت ملی صنایع مس ایران./برق منطقه ای هرمزگان./

شرکت نفت پارس./پژوهشگاه صنعت نفت تهران./سازمان شهرداریهای کشور ./

دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور./صنایع دفاع .نیروی دریایی ارتش ،نیروی انتظامی،سپاه پاسداران/

بانکهای کشور

سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور./ادارات کل ورزش و جوانان کشور./

ادارات آموزش و پرورش ./شرکت گاز ./شرکت محترم پارس جنوبی -زاگرس جنوبی-آریاساسول ...

مجموعه پیمانکاران مرتبط با وزارت محترم نفت ./

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

ایران - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان پنجم - پژوهش جنوبی - خیابان 301 - انتهای خیابان - سمت چپ

صندوق پستی: 715557135

07137745400 , 07137745401 , 07137745402 , 07137745403 , 07137745405 , 09171893303 , 09107753303 , 09171892588 ,

دسترسی های پیشرو بالابر فارس