بالابر شارژی

[(bold)|بالابر] بالابر نفربر هیدرولیکی شارژی بدون نیاز به دسترسی به برق شهری و قابل استفاده با با باطری

بالابر بالابر نفربر هیدرولیکی شارژی بدون نیاز به دسترسی به برق شهری و قابل استفاده با با باطری

ارتفاع بالابر های شارژی ۶-۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ متر

بالابر تک ستون تا۶ تا ۱۱ متر

بالابر دوستون ۸ تا ۱۴ متر

بالابر چهارستون ۱۰ تا ۲۰ متر

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

ایران - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان پنجم - پژوهش جنوبی - خیابان 301 - انتهای خیابان - سمت چپ

صندوق پستی: 715557135

07137745400 , 07137745401 , 07137745402 , 07137745403 , 07137745405 , 09171893303 , 09107753303 , 09171892588 ,

دسترسی های پیشرو بالابر فارس