نردبان کشویی

[(bold)|بالابر] بالابر نردبان کشویی به صورت دستی

ارتفاع کاربردی: ۷-۱۲-۱۴-۱۸ متر

بالابر بالابر نردبان کشویی به صورت دستی

ارتفاع کاربردی: ۷-۱۲-۱۴-۱۸ متر

کارکرد با سیستم وینچ گیریبکس دستی بدون نیاز به برق

با چرخ خودرویی و قابل یدک

قابل استفاده در زوایای مختلف

با ما در تماس باشید

نشانی شرکت :

ایران - شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان پنجم - پژوهش جنوبی - خیابان 301 - انتهای خیابان - سمت چپ

صندوق پستی: 715557135

07137745400 , 07137745401 , 07137745402 , 07137745403 , 07137745405 , 09171893303 , 09107753303 , 09171892588 ,

دسترسی های پیشرو بالابر فارس